Контакт

Епархија 

  • Адреса: ул. Марка Јокића бр. 51. Бос. Петровац, 77250, Ф БиХ
  • Телефон: +387/37-883-334
  • Факс: +387 37-883-333
  • Е-маил: eparhijabp@gmail.com

Контакт форма

 

ВерификацијаМапа: